Carrier OEM Humidifier Water Valve Replacement Regulator.

Carrier OEM Humidifier Water Valve Replacement Regulator.
Code: HUMD18LJ241
Price: $139.88
Quantity in Basket: None
Quantity:
Carrier OEM Humidifier Water Valve Part Number EF18LJ241 Replacement Regulator.

Replaces Water Valve Part Numbers: EF18LJ241, EF18LJ242, P901-1003, CAREF18LJ241.

Carrier OEM Humidifier Water Valve Is Used In 36 Humidifier Models:

HUMCCLFP25-A HUMCCLFP25A 49BF018100 0016 49BF018110 0016 49BF018120 0016 49BG013100 0013 49BG013200 0013 49BG013210 0013 49BG013300 0013 49BP015200 0016 49FH024100 0016 49FH024110 0016 49FH024120 0016 49FP017100 0016 HUMBBLBP2018-A 0027 A HUMBBLFP1025-A 0027 A HUMBBSBP2017-A 0027 A HUMBBSFP1016-A 0027 A HUMCCLBP2018-A 0027 A HUMCCLFP1025-A 0027 A HUMCCSBP2017-A 0027 A HUMCCSFP1016-A 0027 A P110-0049BG 0013 P110-0049BP 0016 P110-LBP2018A 0027 P110-LFP1025A 0027 P110-SBP2017A 0027 P110-SFP1016A 0027 P110-0049FP 0016 P110-0049BF 0016 P110-0049FH 0016 P110-49FH 0016 912DWX000056ABAA 0016 912EWX000045ABAA 0013 912FWX000052AAAA 0016 913BAX000084ABAA 0016 913BAX000084ACAA 0016 913CAX000059AAAA 0016